Rozwój 3-latka

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • - Bawi się z innymi dziećmi
 • - Dzieli się z innymi
 • - Jest nastawiony na współpracę
 • - Zawiera przyjaźnie
 • - Słucha i wykonuje polecenia
 • - Lubi zabawy w dom, rodzinę
 • - Rozróżnia płcie
 • - Potrafi opowiedzieć o problemie
 • - Okazuje miłość bliskim
 • - Boi się ciemności, samotności
 • - Czasami adoruje jednego z rodziców
 • - Chętnie pomaga w domowych prostych czynnościach
 • - Chętnie się wygłupia, chce rozśmieszać innych
 • - Ma okresy płaczliwości i braku poczucia bezpieczeństwa, pojawiają się pytania typu 

      „Lubisz mnie?”, „Kochasz mnie jeszcze?”

 

Rozwój fizyczny i motoryczny

 • - Sam myje ząbki
 • - Sam je
 • - Samodzielnie myje ręce
 • - Potrafi korzystać z toalety, kontroluje swoje potrzeby fizjologiczne
 • - Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych itp.)
 • - Wkłada buty
 • - Rysuje kwadraty i koła
 • - Zaczyna się posługiwać się nożyczkami
 • - Chodzi na paluszkach
 • - Skacze na 1 nodze
 • - Przez chwilę stoi na jednej nodze
 • - Bez problemu korzysta z urządzeń na placu zabaw
 • - Sprawnie sobie radzi z omijaniem przeszkód na drodze, nawet kiedy biegnie
 • - Kopie i rzuca piłkę
 • - Jeździ na 3 kołowym rowerku

 

 Rozwój intelektualny

 • - Sprawnie posługuje się mową
 • - Oscyluje pomiędzy światem rzeczywistym i nierzeczywistym
 • - Ma bogatą wyobraźnię. Może mieć np.: niewidocznych przyjaciół
 • - Coraz więcej zapamiętuje
 • - Zaczyna dokonywać wyborów
 • - Uczy się rozwiązywać problemy
 • - Chętnie słucha bajek, opowiadań
 • - Zna kilka wierszyków i piosenek
 • - Potrafi mówić krótkie zdania i prowadzić krótką rozmowę
 • - Czasem się zacina, jąka  lub powtarza słowa (zwłaszcza w emocjonujących chwilach)
 • - Większość tego, co mówi jest zrozumiałe
 • - Rozróżnia, że coś jest takie same lub inne
 • - Zna imię swojego przyjaciela
 • - Nazywa podstawowe kolory
 • - Rozróżnia pojęcie teraźniejszości, przyszłości
 • - Układa proste puzzle
 • - Potrafi policzyć 2-3 rzeczy
 • - Potrafi powiedzieć, jak się nazywa i ile ma lat
 • - W tym wieku fantazja miesza się z rzeczywistością i dziecko ma tendencje do nie rozróżniania tych dwóch obszarów