Kadra Pedagogiczna

 

mgr Małgorzata Sancewicz-Jakubek- Dyrektor i właściciel Przedszkola KOLOROWE KREDKI

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego i nauczania języka angielskiego, studia licencjackie Filologia angielska, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna, kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą. Obecnie kształci się na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Nauczyciel kontraktowy. Pani Gosia jest założycielem i pomysłodawcą przedszkola "Kolorowe Kredki" o profilu językowo-artystycznym. Pracowała jako wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i w szkole. Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego:

 • - "Zabawy z chustą animacyjną Klanzy" (2013 r.)
 • - "Muzyka etniczna w zabawach dla dzieci" (2013 r.)
 • - "Projektowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do jakościowego rozwoju szkoły" (2015 r.)
 • - "BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami" (2014 r.)

 

mgr Beata Sołowiej- Dyrektor do spraw pedagogicznych,nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Studia magisterskie o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna, studia licencjackie o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym, studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi. Nauczyciel mianowany. Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując jako animator na placach zabaw dla dzieci i opiekunka do dzieci. Pracowała jako wychowawca i nauczyciel w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej. Swoje umiejętności rozwija w różnych formach doskonalenia zawodowego:

 • - "Kierownik wycieczki szkolnej" (2007r.)
 • - "Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży" (2007 r.)
 • - "Kinezjologia edukacyjna"- metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (2010 r.)
 • - "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne" (2010 r. )
 • - "Dziecko w świecie muzyki - aktywne słuchanie wg Batii Strauss" (2010 r.)
 • - "Muzyka i ruch- wprowadzenie w gimnastykę twórczą" (2010 r.)
 • - "Aktywne Formy Wychowania Muzycznego według idei C. Orffa" (2011 r. )
 •  - Warsztaty "Cztery kroki z muzyczną edukacją na wesoło" (2014 r.)
 • - "Słucham-Przeżywam-doświadczam-rozumiem=nie boję się muzyki" (2013 r.)
 • - "Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci" (2013 r.)
 • - "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci" (2014 r.)
 • - "Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi" (2013 r.)
 • - "Matematyka na wesoło- zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym" (2012 r.)
 • - "Drewniane czary-zabawy ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna oraz papieru" (2013 r.)
 • - "Jak rozwijać zdolności i indywidualizować pracę na lekcji" (2014 r.)
 • - Szkolenie " Poznaj dobre pomysły na owocną edukację" (2010 r.)
 • - Warsztaty fotograficzne "Światłem malowane" (2014 r.)
 • - "Podążać za zmianami, czyli jak uczyć dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych" (2013 r.)
 • - "Słucham i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli świeże spojrzenie na aktywizację uczniów na lekcjach" (2015 r.)
 • - "Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego w szkole" (2014 r.)
 • - "TOC- narzędzia do wyposażania dzieci w samodzielnośc i odpowiedzialność" (2013 r.)
 • - "Edukacja uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów prawa" (2013 r.)
 • - "Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową" (2013 r.)
 • - "Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą" (2013 r.)
 • - Kurs udzielania pierwszej  pomocy (2008r., 2014 r.)
 • - "Wybór programu nauczania i podręcznika w warunkach reformy programowej" (2011r.)
 • - "Planowanie badań ewaluacyjnych" (2010r.)
 • - "Kryterialne sprawdzanie prac pisemnych uczniów w szkole podstawowej" (2013 r.)

 

mgr Aleksandra Rębacz- wychowawca grupy starszej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii

Studia magisterskie na kierunku katechetyczno-pastoralnym, studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopadagogiki. Nauczyciel kontraktowy. Pani Ola pracowała jako nauczyciel w przedszkolu. Swoje umiejętności rozwija poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

 • - Warsztaty metodyczne "Od wiosny do zimy razem się bawimy" (2015 r.)
 • - Warsztaty "Edukacja muzyczna małego dziecka" (2014 r.)
 •  - Szkolenie pt. "Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej jako sposób stymulowania potencjału i możliwości dziecka. Wybrane aspekty psychologii twórczości i zdolności " (2014 r.)
 • - Kurs dla kierowników wycieczek (2011 r.)
 • - udział w konferencji  "Strachy i lęki dziecięce- sposoby zapobiegania" (2015 r.)
 • - udział w konferencji pt. "Jak zwiększyc poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym?" (2015 r.)
 • - "Aktywne formy wychowania muzycznego - Muzyczne podróże Zebrusia"
 • - "Jak przygotowac dziecko do pisania używając nietypowych metod"
 • - "Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu" (2016 r.)
 • - "Podstawy gospodarki leśnej" (2016 r.)
 • - "Edukacja małego dziecka" (2016 r.)

 

lic. Marta Lipkowska- wychowawca grupy młodszej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel rytmiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i innowacyjną edukację muzyczną.  Pani Marta prowadziła zajęcia umuzykalniające dla dzieci metodą E.E. Gordona, prowadziła scholę dziecięcą, była także wolontariuszką w przedszkolu. Gra na gitarze i flecie prostym. Pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

mgr Paulina Dorawa- lektor języka angielskiego, nauczyciel wspomagający

Studia licencjackie o specjalności filologia angielska, studia magisterskie o specjaności filologia angielska, kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny.

Kursy i szkolenia, w których doskonali się pani Paulina:

- "Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku i młodzieży" (2014 r.)

- "Praktyki tłumaczeniowe mLingua" (2013 r.)

- "Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosowac nagrody, pochwały

i systematyczną uwagę" (2015 r.)

- "Prawo dla nauczycieli" (2015r.)

- "Język obcy w przedszkolu" (2016 r.)

- "Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu" (2016 r.)

- warsztaty metodyczne "Od kropki do sukcesu- czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci" (2016 r.)

 

Suliko Higashino- Lektor języka angielskiego. Pani Suliko ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracowała jako lektor języka angielskiego w Centrum Językowym, w przedszkolu anglojęzycznym. Była lektorem języka angielskiego w Japonii i prowadziła zajęcia w języku angielskim dla dzieci i młodzieży. Nauczała fonetyki angielskiej metodą Zoo-phonics dzieci i młodzież. Prowadziła warsztaty dotyczące nauki języka angielskiego.

Warsztaty, kursy i szkolenia:

- "Cambridge English Certyficate in ESOL International" (2015 r.)

- Kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (2003 r.)

 

lic. Karolina Nowakowska- logopeda. Studia licencjackie -kierunek pedagogika specjalizacja logopedia. Obecnie kształci się na drugim stopniu- studia magisterskie z logopedii. 

Uczestniczyła w:

- Konferencji Psycholingwistycznej " (Nie)kompetencje językowe- ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne" (2016 r.)

- szkolenie "Masaż logopedyczny" (2016 r.)

- warsztatach: "Potrzeby duchowe i poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka przewlekle chorego" (2016 r.)

- "Potrzeby i oczekiwania dziecka przewlekle chorego w szpitalu i środowisku rodzinnym" (2016 r.)

- "Nowoczesny Warsztat Logopedyczny" (2016 r.)